Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
lanhdiencongtu Đã viết:Hôm ni làm câu mới đi:

Lâu lâu lâu mới nhậu một lần

Lâu lâu ta mới nhậu một lần
Aydada bỏ của chạy lấy thân
Tường hoa sung quá cầm bia đá
Lãnh diện buông gươm lánh cõi trần! rolling on the floor
lanhdiencongtu Đã viết:Hôm ni làm câu mới đi:

Lâu lâu lâu mới nhậu một lần


Lâu lâu lâu mới nhậu một lần
Cớ sao huynh để té trầy chân 014
Hôm nay huynh có đỡ chưa nhỉ?
Sao mà Muội thấy lõm mặt sân... whew!
lâu lâu lâu mới nhậu một lần
nhậu một lần nên phải bứt gân
ấy mà hôm đó bị tổ trác
mới nốc vài ly đã lần sần
(27-11-2010, 06:57 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]lâu lâu lâu mới nhậu một lần
nhậu một lần nên phải bứt gân
ấy mà hôm đó bị tổ trác
mới nốc vài ly đã lần sần

lâu lâu lâu mới nhậu một lần
Khổ thân Ngạo thế chẳng ở gần
Phụng Hoàng đón vợ, Lục mắc kẹt
Còn ta- Lãnh Diện sướng cả thân! laughing
Tuần mới rồi mình làm câu mới hén

Tay nắm bàn tay ta lãng du
Tay nắm bàn tay ta lãng du
Im nghe tiếng gió lẫn chim gù
Ngác ngơ bờ cỏ, lao xao lá
Cất bước phong trần, mộng bồng châu.
Tay nắm bàn tay ta lãng du
Qua miền đất lạ khói sương mù
Có hoa có bướm cây và gió
Quyện với đất trời say giấc thu.
Tay nắm bàn tay ta lãng du
Mộng với mây ngàn trong gió thu
Chao nghiêng cánh nhạn vờn trong nắng
Cao ngút ngàn xanh khúc gió ru

Tay nắm bàn tay ta lãng du
Cô đơn lãnh bạc đỉnh sương mù
Trăng ngà người ngọc quây lã lướt..
Thông reo .. gió rít hoà vi vu
Tay nắm bàn tay ta lãng du
Đón từng ánh nắng gió mơn ru
Chao ôi nghe tay mình ấm quá
Trong chiều đong nắng lắng miên du
[i]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32