Chúng ta hiện đang có 6 tác phẩm của Hàn Nhược Sương
Bà nội Thơ trữ tình
Bây giờ Thơ trữ tình
Khóc... Thơ trữ tình
Muộn Thơ trữ tình
Nếu có một ngày Thơ trữ tình
Nỗi nhớ Thơ trữ tình