Tùy chọn

Vợ, người tình và hồng nhan tri kỷ trong con mắt Đê Tiện Hội ra sao?