Tùy chọn

Thơ: Phiêu Dao. Nhạc: Cẫm Hà, Giòng nhạc 4 mùa Hạ