THUỐC LÁ
by   phambachieu   at   Tue, 02 Apr 2024 19:16:40 +0000

THUỐC LÁ
Phạm Bá Chiểu

Hút thuốc lá mãi mãi chẳng hề già
Bởi được chết từ khi còn quá trẻ
Làm việc tốt, hút nhiều lên bạn nhé:
Tạo việc làm cho bác sĩ ung thư

Khi việc làm, điều loài người ước mơ
Hãy hút thuốc cho bao người có việc
Sản xuất gạt tàn chẳng hề thất nghiệp
Sản xuất bật lửa mãi mãi trường tồn

Muốn hành tinh nhiều đám cháy rừng hơn
Hãy hút thuốc đừng bao giờ dừng lại
Bạn muốn sinh thế hệ sau khờ dại
Hút nhiều lên ý nguyện ấy sẽ thành

Bạn thích nhìn vợ mình đi ngoại tình
Hãy hút thuốc cho tinh binh cạn kiệt
Bạn muốn biết cách cai thuốc siêu việt:
Là ung thư dứt gọn cuộc đời nhanh

Hại kẻ thù mà chẳng cần chiến tranh
Đưa thuốc ngon, mời kẻ thù say hút
Ngàn độc tố thơm lừng làn khói thuốc
Tiễn kẻ thù không hòn đạn, mũi tên