RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sun, 05 Mar 2023 14:35:21 +0000

9461
YÊU MẮT MÌNH HƠN
Phạm Bá Chiểu

Anh yêu mắt em xinh
Nhưng yêu hơn mắt mình
Bởi không mắt sao thấy
Mắt em chan chứa tình?


9462
TIM SINH RA VÀ LỚN LÊN
Phạm Bá Chiểu

Tim sinh ra để yêu thương
Lớn lên không được nặng vương hận thù


9463
HỌC QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Khi tim vẫn mãi yêu người
Để tôi dành cả một đời học quên


9464
GIỌT NƯỚC VÀ LÁ SEN
Phạm Bá Chiểu

Em giọt nước, anh sen xanh
Em trong anh, nắng chiếu thành kim cương


9465
KHÔNG CÓ HAI LẦN
Phạm Bá Chiểu

Khuyết rồi, trăng lại tròn dần
Con người không có hai lần tuổi xuân


9466
MONG MANH TUỔI TRẺ
Phạm Bá Chiểu

Chỉ một cơn gió nhẹ
Chúng mình đã hai phương
Tuổi trẻ là như thế
Mong manh đến lạ thường


9467
CHỈ THIẾU NHAU
Phạm Bá Chiểu

Về sau, ta chẳng thiếu gì
Chỉ buồn hai đứa không hề còn nhau


9468
THÈM VÀ QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Ta thường thèm khát của người
Quên trong tay có cái mười lần hơn


9469
X
Phạm Bá Chiểu

Yêu không bốn mắt nhìn nhau
Yêu là bốn mắt hướng vào tương lai


9470
BUÔNG TAY
Phạm Bá Chiểu

Buông không nghĩa hết yêu nhau,
Chỉ đem tình giấu sâu vào trong tim