RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Sat, 21 Jan 2023 15:10:08 +0000

NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH HẠN HẸP

GỬI JOHN,

Hiện tại, ngân sách của công ty đang hạn hẹp. Chúng ta không thể mướn người để theo dõi Mike và thu thập bằng chứng để chứng minh liệu Mike có phải người ngoài hành tinh hay không?

Cho nên, chúng tôi nghĩa rằng anh nên dùng tiền của chính mình để thuê người làm việc đó.

Hiện tại, mục đích của anh đã khác so với mục đích của công ty. Mục đích của công ty là kiếm tiền.

Sau kì nghỉ lễ dài này, chúng ta sẽ phải sa thải một số người không có giá trị. Tên anh có trong danh sách.

Anh phải tự làm tất cả mọi thứ để giải quyết thù hận của riêng anh.

Thân