RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Fri, 30 Sep 2022 10:47:14 +0000

907
MẸ KHÔNG HƯU
Phạm Bá Chiểu

Tuổi sáu mươi, ba đã được nghỉ hưu
Mẹ chẳng nghỉ, còn miệt mài trông cháu
Chăm chồng, con đến tận cùng chu đáo
Thương mẹ tôi, chẳng hưu trí bao giờ