RE: Câu chuyện đầu năm Nhâm Dần
by   Tuý Trào   at   Mon, 24 Jan 2022 17:35:21 +0000

Gửi Tiểu Tâm,

Chẹp, chán ghê, nghe tin em nghỉ việc rồi em còn nghỉ học Thạc sĩ Luật, vì covid, vì thất nghiệp, vì thiếu tiền...

Anh cam đoan với em luôn...Dù em có học lên Tiến sĩ Luật, em cũng thất nghiệp như thường...

Em nói em cần đầu tư cho tương lai qua việc đầu tư cho học.

Em đã già rồi, còn tương lai gì nữa!!!

Vợ con chưa có. Sau này, em chết, ai lo???

Cở tuổi em, anh đã là tỷ phú rồi...

Em cần xem lại cái định nghĩa "Tương lai của em". Tương lai của em là lấy bằng Thạc sĩ Luật, bổ sung hồ sơ ứng viên, và xin việc ở vị trí quản lí. Em thấy khó không?. Nhiều người đã bỏ mơ ước ấy và chấp nhận chạy Grap.

Tương lai của em là đi làm thuê. Tương lai của em là bị chỉ đạo, bị hướng dẫn, bị chửi....Mong em coi lại  cái khái niệm về tương lai của em.

Anh muốn đầu tư cho em để em mở công ty nhưng em chưa có kinh nghiệm...

Đi làm đi Tiểu Tâm

Về làm cho anh...