RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sat, 04 Dec 2021 19:45:42 +0000

[Hình: summer-morning-coffee-open-air-still-lif...287897.jpg]

6464
TÌNH YÊU BONG BÓNG
Phạm Bá Chiểu 

Tình yêu, bong bóng
Sắc màu long lanh
Người yêu ảo tưởng
Chẳng bao giờ tan


6465
BUỒN CỨ KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Em buồn cứ khóc
Rồi nhìn lên trời
Trời còn lệ đổ
Ầm ào mưa rơi
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSvhju1JteO3mCKlQZ7k6n...E&usqp=CAU]

6466
BẪY TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Chạy đâu, anh thoát nắng trời
Trốn đâu, anh thoát chẳng rơi... bẫy tình