RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Tue, 04 May 2021 09:23:28 +0000

717
QUYẾT TÂM
Phạm Bá Chiểu

Dẫu đời cay đắng
Ta quyết ngọt ngào
Đêm càng tăm tối
Càng bừng ánh sao


718
XÂY?
Phạm Bá Chiểu

Đời cho gạch đá
Bạn xây bậc thang
Lên tầm cao mới?
Hay xây bức tường?


719
TÙY NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Người lạc quan thấy
Mưa tưới tốt cây
Người bi quan thấy
Mưa đem bùn lầy


720
LŨ?
Phạm Bá Chiểu

Người lạc quan thấy
Lũ lợi muôn đường
Người bi quan thấy
Lũ đầy tang thương


721
MẤT?
Phạm Bá Chiểu

Chẳng gì mất cả
Ngay chính mặt trời
Lặn xuống một nơi
Mọc lên nơi khác


722
BUỒN?
Phạm Bá Chiểu

Lúc buồn cứ khóc
Đầy vơi mưa rơi
Xong, lau nước mắt
Cười hơn mặt trời