Chủ đề ngẫu nhiên: Một năm nhìn lại ... mình ;))-Ngạo
Đánh giá chủ đề:
  • 29 Votes - 3.1 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^
#41
Trích dẫn:QUẺ ĐỊA SƠN KHIÊM

Trên là Khôn (đất), dưới là Cấn (núi)


Đại hữu là thời rất thịnh, không nên để cho quá đầy, mà nên nhún nhường, nên Khiêm.

Thoán từKhiêm: Hanh, quân tử hữu chung

Dịch: Nhún nhường: hanh thông, người quân tử giữ được trọn vẹn tới cuối.

Giảng: Trên là đất, dưới là núi. Núi cao đất thấp; núi chịu ở dưới đất là cái tượng nhún nhường, khiêm hạ. Vì vậy mà được hanh thông.

Quẻ này chỉ mỗi một hào dương, dùng nó làm chủ quẻ.

Thoán truyện bàn thêm: Khiêm là là đạo của trời, đất và người.

Trời có đức khiêm vì ở trên đi xuống chỗ thấp mà sáng tỏ; đất có đức khiêm vì chịu ờ dưới mà đi lên. Đạo trời, cái gì đầy thì làm cho khuyết đi, cái gì thấp kém (khiêm) thì bù đắp cho (Thiên đạo khuy doanh nhi ích khiêm). Đạo đất đạo quỹ thần cũng vậy. Còn đạo người thì ghét kẻ đầy, tức sự jiêu căng thỏa mãn, ma thich kẻ khiêm tốn (Nhân đạo ố doanh nhi hiếu khiêm). Hễ khiêm thì ở địa vị cao mà đạo càng sáng, ở địa vị thấp mà chẳng ai vượt được mình.

Đại tượng truyện khuyên người quân tử nên bớt chốn nhiều bù chốn ít, để cho sự vật cân xứng, quân bình (Biều đa ích quả, xứng vật bình thí).

Sơ lục: Khiêm quân tử, dụng thiệp đại xuyên, cát.

Dịch: Hào 1, âm – Nhún nhường, nhún nhường, người quân tử dùng đức ấy để qua sông lớn thì tốt.

Giảng: Hào này âm nhu mà lại ở dưới cùng, thật là khiêm hạ, dầu gặp hoàn cảnh hiểm nguy nào cũng vượt được.

Tiểu tượng truyện khuyên người quân tử trau dồi tư cách của mình bằng đức khiêm hạ. (khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục).

Quẻ này khuyên lão nên

nhún nhường
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm
#42
ta hiểu roài..........mấy hôm nay cũng định làm như rứa
Bên kia thung lũng tôi là núi
Ngó xuống nhân gian vực thẳm buồn.

ღღღღღTài sản của lanhdien (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm
#43
Xem dùm mình số 333 nha Ngạo

Cám ơn Ngạo nhiều 007 !!!
Rút đao chém nước, nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Reply
Đã cảm
#44
Trích dẫn:
(06-12-2010, 03:43 PM)Violet Đã viết: 415 xem de :F

QUẺ THIÊN TRẠCH LÝ

Trên là Càn (trời), dưới là Đoái (chằm)


Đầu quẻ Tiểu Súc tôi đã nói súc còn có nghĩa là chứa, nhóm (như súc tích).

Tự quái truyện dùng nghĩa đó và giảng: khi đã nhóm họp nhau thì phải có trật tự, có trên có dưới, không thể hỗn tạp được, nghĩa là phải có lễ. Sống trong xã hội phải theo lễ, dẫm lên cái lễ, không chệch ra ngoài (chúng ta thường nói dẫm lên dấu chân của một người để diễn cái ý theo đúng đường lối người ấy); mà dẫm lên, chữ hán gọi là Lí, do đó sau quẻ Tiểu súc, tới quẻ Lí. Cách giải thích đó có phần nào gượng ép

Cửu nhị: Lý đạo thản thản, u nhân trinh cát

Dịch: Hào 2, dương: như đi trên đường bằng phẳng, cứ một mình giữ vững đường chính thì tốt.

Giảng: hào dương này đắc trung, vẵn là hiền nhân, quân tử, bình thản giữ đạo trung không để cho lòng rối loạn thì tốt.

Tuy có hào 5 ở trên ứng với, nhưng 5 cũng là dương, không hợp, (phải một dương một âm mới tìm nhau, hợp nhau, viện nhau) cho nên bảo hào này là cô độc.


Violet muốn coi về cái gì Ngạo sẽ trả lời sau .. giờ chỉ bốc quẻ trước mà thôi.
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm Violet
#45
Trích dẫn:
(06-12-2010, 10:29 PM)MaKaRa Đã viết: Huynh làm ăn lời quá nhể Confused
Coi cho đệ số 207Sleepy
QUẺ PHONG ĐỊA QUÁNTrên là tốn( gió), dưới là Khôn (đất)


Lâm là lớn, vật gì đến lúc lớn thì mới đáng biểu thị cho người ta thấy, cho nên sau quẻ Lâm tới quẻ Quán, cũng đọc là Quan. Quán là biểu thị cho người ta thấy, Quan là xem xét

Thoán từQuán : Quán nhi bất tiến, hữu phu ngung nhược

Dịch : Biểu thị (làm mẫu mực cho người ta thấy) cũng như người chủ tế, lúc sắp tế, rữa tay (quán cho tinh khiết) bấy nhiêu cũng đủ rồi, không cần phải bày mâm cổ dâng lên(tiến), mình chỉ thành (phu) như vậy thì người khác cũng chí thành tín ngưỡng (ngung) mình

Giảng : Theo tượng quẻ, Tốn ở trên, Khôn ở dưới là gió thổ trên đất, tượng trưng cho sự cổ động khắp mọi loài, hoặc xem xét (quan) khắp mọi loài

Lại thêm : hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới, là dương biểu thị (quán) cho âm ; âm trông (quan) vào dương mà theo

Đó là giải nghĩa tên quẻ

Thoán từ và thoán truyện đưa cho ta một thí dụ dễ hiễu

Muốn biểu thị (quán) là mẩu mực cho người khác thấythì nên có lòng chí thành như người chủ tế, lúc sắp tế, rửa tay cho tinh khiết, đó là điều quan trọng nhất, còn việc dâng cổ, thuộc về vật chất, có nhiều cũng được. Có ít cũng được, ví dụ như không có, dùng hương hoa cũng tốt

Hào 5 trong quẻ ở ngôi chí tôn, có đức dương cương, trung chính, chính là người cho thiên hạ trông vào mà cảm hóa theo.Người đó nên coi đạo trời lắng lặng vậy mà bốn mùa vận hành không sai, mà lấy lòng chí thành làm gương cho dân, dạy dân, dân sẽ không ai không phục
Lục tam : Quan ngã sinh, tiến thoái

Dịch : Hào 3, âm : Xét bản thân, hành vi của mình, xem nên tiến lên (theo hào 4) hay nên đứng yên, đừng để phải lui xuống 2

Giảng : Hào này bất chính (âm mà ở vị dương) lại ở trên cùng nội quái, có thể tiến hay thoái; Hào từ khuyên đừng ngó lên hào 5, cứ tự xét hành vi, bản thân mình, nếu đối phó được với hoàn cảnh thì tiến lên, không thì thôi, như vậy chưa sai đường lối


Chỉ bốc chứ không bói vì chả biết bác muốn coi về cái gì
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm
#46
Trích dẫn:
(07-12-2010, 01:53 PM)Cafe Via He Đã viết: Xem dùm mình số 333 nha Ngạo

Cám ơn Ngạo nhiều 007 !!!

QUẺ THIÊN SƠN ĐỘNG

Trên là Càn (Trời), dưới là Cấn (núi)


Hễ ở lâu thì phải rút lui, lánh đi, hết ngày thì tới đêm, hết đông tới xuân, ngồi lâu phải đứng lên, già phải về hưu…, cho nên sau quẻ Hằng (lâu), tới quẻ Độn (trốn lánh đi)

Thoán từ :

Độn : Hanh, tiểu lợi trinh

Dịch : Trốn lánh đi thì hanh thông; trong các việc nhỏ, giữ được điều chính thì có lợi

Giảng : Trên là trờ, ở chân núi thấy đỉnh núi là trời, nhưngcàng lên cao thì thấy trời càng lên cao, tới đỉnh núi thấy trời mù tít vời, như trời trốn lánh núi, cho nên đặt tên quẻ là Độn

Quẻ này hai hào âm ở dưới đẩy bốn hào dương lên trên, có cái tượng âm (tiểu nhân) mạnh lên, đuổi dương (quân tử) đi, trái hẳn với quẻ Lâm. Độn thuôc về tháng 6, Lâm thuộc về tháng 12

Ở thời Độn, âm dương tiến mạnh, dương rút lui đi là hợp thời, được hanh thông (có thể hiểu là : đạo quân tử vẩn hanh thông). Tuy nhiênâm mới có 2, dương có tới 4, chưa phải là thời Bĩ (cả 3 âm đều tiến lên), nên chưa đến nổi nào, trong các việc nhỏ, giữ được điều chính thì có lợi, còn làm được (1)

Sở dĩ chưa đến nổi nào, còn hanh thông vì trong quẻ có hào 5, dương, ứng với hào 2, âm; cả hai đều trung chính. Vậy ở thời đó, chưa nên trốn hẳn, nên tính xem việc nào còn làm được thì làm, tùy cơ ứng biến, cho nên Thoán truyện bảo lẽ tùy thời trong quẻ Độnnày rất quan trọng

Đại tượng truyện khuyên trong thời này quân tử nên xa lánh tiểu nhân, cứ giử vẻ uy nghiêm, đừng dữ dằn với chúng quá

Lục nhị : Chấp chi dụng hoàng ngưu chi cách, mạc chi thăng thoát

Dịch : Hào 2, âm : Hai bên (hào 5 và hào 2) kha7ng khít (bền chặt) với nhau như buột vào nhau bằng da bò vàng, không thể nào cởi được

Giảng : hào 2 âm, trung đắc chính, ứng với hạngdương cũng đắc trung đắc chính, cho nên tương đắc, khăng khít với nhau, không thể rời nhau được, 2 không thể bỏ 5 mà trốn được

Màu vàng (da bò vàng) là màu trung, ám chỉ hai hào đó đều đắc trung

Bốc trúng quẻ này thì chắc chắn có rắc rối tình cảm.. muốn trốn tránh nhưng lại quấn qúit tâm tư.
còn nói về làm ăn thì chỉ có trốn công an.Nếu mở caphe ôm .. mà có trốn cũng trốn ko khỏi
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm hothiethoa , Cafe Via He
#47
Hôm nay sieuquay mua số 123456, huynh ngạo bói xem có trúng ko nhá laughing
Reply
Đã cảm
#48
Lão quậy không ra trang đầu coi luật chơi rồi .. làm lại đi nào ta coi cho
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm
#49
(07-12-2010, 02:35 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Lão quậy không ra trang đầu coi luật chơi rồi .. làm lại đi nào ta coi cho

quên, quên laughing

àh, 108 thử xem. Xem phải đúng đó nhá huynh :T
Reply
Đã cảm Ngạo
#50
Ngạo huynh, mụi bốc quẻ 418, nhờ huynh xem hậu vận TC thế nào?

...
ღღღღღTài sản của TieuChieu (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Chuyện làng Thi ẩm lenne 622 213,141 31-10-2016, 02:08 PM
Bài mới nhất: hothiethoa
  Cafe ộp phát đầu năm chi bộ miền Nam hothiethoa 6 2,212 28-02-2016, 10:02 PM
Bài mới nhất: hothiethoa
  RỦ RÊ HỘI HỌP ĐTH MIỀN BẮC tieubangphong 11 4,513 19-09-2015, 01:06 PM
Bài mới nhất: tieubangphong
Tongue Hội họp chào đón tiểu thư Bỏng ngô ngố đại diện miền Bắc quay lại Sài Gòn! quynhhuongtvvk 18 6,818 12-09-2015, 11:29 PM
Bài mới nhất: huongnhien
  Lặng im coi con tim Túy Nhân 0 1,036 06-08-2015, 02:34 PM
Bài mới nhất: Túy Nhân

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)