Chủ đề ngẫu nhiên: Từ điển tiếng Việt thời hiện đại-lanhdien
Báo cáo điểm danh tiếng cho thangdiennhat
Tổng quan
thangdiennhat
(LINH TINH LANG TANG)

Tổng điểm tích cực: -57

Điểm tích cực có từ thành viên: 13
Điểm tích cực có từ bài viết: 93
  Điểm tốt Trung bình Điểm xấu
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
All Time 30 0 76
Bình luận
lenne ( 21 ) - Last updated 23-03-2014, 09:26 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Trà Quán

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
lenne ( 21 ) - Last updated 26-01-2014, 08:13 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Trà Quán

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Phụng ( 43 ) - Last updated 04-11-2013, 10:26 AM

Tiêu cực (-1): may ha buoi
LanPhuong ( 30 ) - Last updated 30-10-2013, 10:05 AM
Rating given for thangdiennhat's post in Góc Hội Họa

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
Hồ Yên Dung ( 30 ) - Last updated 29-10-2013, 08:34 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Góc Hội Họa

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
Hồ Yên Dung ( 30 ) - Last updated 29-10-2013, 08:33 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Góc Hội Họa

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
Hồ Yên Dung ( 30 ) - Last updated 29-10-2013, 08:33 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Góc Hội Họa

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 26-10-2013, 08:57 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Tuyển tập tiêu sáo hay

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 17-10-2013, 09:00 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Trà Quán

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 17-10-2013, 08:59 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Góc Hội Họa

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 07-10-2013, 09:13 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Trà Quán

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 06-10-2013, 08:25 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Trà Quán

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 03-10-2013, 08:49 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Trà Quán

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 02-10-2013, 06:57 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Tù Và Ca

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 29-09-2013, 07:38 PM
Rating given for thangdiennhat's post in Ảnh thành viên Thi ẩm lâu

Tiêu cực (-1): [Không bình luận]