Chủ đề ngẫu nhiên: Tản mạn về Mùa Thu Chết-Ngạo
Báo cáo điểm danh tiếng cho Hồ Yên Dung
Tổng quan
Hồ Yên Dung
(Động hoa vàng)

Tổng điểm tích cực: 30

Điểm tích cực có từ thành viên: 1
Điểm tích cực có từ bài viết: 28
  Điểm tốt Trung bình Điểm xấu
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
All Time 29 0 0
Bình luận
kanguru ( 36 ) - Last updated 14-02-2016, 08:46 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in ::: lơ ngơ lời mình:::

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 30-09-2015, 09:35 AM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Chúc Mừng Sinh Nhật mợ Di !

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 07-08-2015, 06:24 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Thi Ẩm Lâu trong tôi

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 17-01-2015, 05:57 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Event Mùa Thu -Mùa Se Duyên

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 08-12-2014, 09:08 AM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Chúc mừng sinh nhật Hoa huynh

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 03-07-2014, 09:13 AM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Lăng kính Thi Ẩm Lâu

Tích cực (+1): haha
kanguru ( 36 ) - Last updated 25-01-2014, 10:22 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Vạch lá tìm sâu

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 10-01-2014, 12:26 AM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in ::: lơ ngơ lời mình:::

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 01-01-2014, 03:55 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Đêm Tao đàn

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Băng Tâm ( 7 ) - Last updated 24-11-2013, 12:52 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Hương đồng cỏ nội

Tích cực (+1): happy
Lou.Lou ( 2 ) - Last updated 15-11-2013, 03:54 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Đêm Tao đàn

Tích cực (+1): tròn 20 nè big green
Ngạo ( 51 ) - Last updated 10-11-2013, 06:15 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in ::: lơ ngơ lời mình:::

Tích cực (+1): Bài thơ buồn man mác
hvn ( 30 ) - Last updated 23-09-2013, 09:56 AM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in ::: lơ ngơ lời mình:::

Tích cực (+2): surprise
lanhdien ( 61 ) - Last updated 18-09-2013, 10:43 PM
Rating given for Hồ Yên Dung's post in Thi Ẩm Lâu trong tôi

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Phụng ( 43 ) - Last updated 06-09-2013, 11:22 PM

Tích cực (+1): like kit liet