Chủ đề ngẫu nhiên: Nhạc Pháp..-kanguru
Thành Lập Thi Ẩm Lâu
25-11-2010, 12:00 AM - 25-11-2010, 11:59 PM
hothiethoa
Lãng du
*****

Thành lập Thi Ẩm Lầu.
Nơi hội ngộ quần hùng Thi Ẩm.
(nhân sự kiện được tin VNG nhập diễn đàn)


Nhảy đến tháng: