Category : Thơ trữ tình
Viết cho yêu thương
Tác giả : Minh Thy
Anh giữ em lại không?
Lời yêu còn dang dở
Chẳng phải là duyên nợ
Nên vội vàng chia ly
Lệ chưa đẫm hàng mi
Ta đã thành hai nửa
Tình như là đốm lửa
Hóa tro tàn trong đêm
Tương lai có dài thêm
Khi hóa thành kỷ niệm
Để trong lần tìm kiếm
Ta từng là của nhau.

9.2.2011