Phòng tiếp khách   
      Phần này hoạt động tương tự như một chatroom, khi bạn đang ở trang đầu tiên, các thông điệp mới sẽ được cập nhật tự động mà không đòi hỏi phải tải lại trang.
Tên của bạn :
Soạn thông điệp mới
 First   Previous   39   40   41   42   43   44   Next  
Chủ quán
 
làm giề vậy ku, phá tụi anh hả 
vịt bầu
 
ac, không bị vỡ khung hả
làm sao hay vậy mấy pro?
 First   Previous   39   40   41   42   43   44   Next