Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Long Tử Tiên Tôn thân cao 7 thước (thước 7) mặt đẹp như ngọc, tướng mạo hùng mạnh, dung mạo khoan hòa, tính tình hiền hậu, cung kính khiêm nhường. Tài kiêm văn võ. Văn ngang tài với Madcat đại sư Thiếu Lâm, thơ chẳng kém Shinken đạo trưởng Võ Đang. Kiếm thuật cao minh. Kỳ nghệ điêu luyện. Âm luật tinh thông. Khi Tiên Tôn dạo đàn bách điểu muôn thú lặng im ngơ ngẩn lắng nghe. Sông suối tựa hồ ngừng chảy. Lúc Tiên Tôn luyện kiếm bá khí ngút trời, hùng tâm cuồn cuộn khiến cho mây chẳng dám tụ, lá chẳng dám rơi. Thật là tay hiệt kiệt thời bấy giờ. Phong thái thong dong tao dật, thường xõa tóc mặc áo trắng ngồi thuyền nhẹ dựa lưng mỹ nhân, nhìn trời mà ca hát nghe thật tiêu sái phong lưu, miệng uống Quế Hoa tửu tay chống gươm mạn thuyền. Hai bên Thái Hồ mỹ nữ rỏ lệ mà trông theo thuyền của Tiên Tôn nhẹ lướt. Trước mũi thuyền cắm một lá cờ nhỏ trên lá cờ có mấy câu :

Tính tính tính tình tang tang tang
Ngồi một mình trên chiếc thuyền nan
Trôi nó trôi bềnh bồng

Bọn cường sơn thảo khấu như Sản Vũ, Mạc Tặc mỗi khi trông thấy lá cờ ấy đều rủ nhau bỏ trốn. Dân tình vì thế được yên ổn làm ăn.

Tiên Tôn vốn có hùng tài vĩ lược, nghĩ mình là gốc Nam Việt nên mong có ngày tiêu diệt Trung Nguyên mà ngoảnh mặt nhìn phía nam xưng Trẫm làm rạng danh cố thổ. Song trời còn ghẹo anh hùng, phái Côn Luân có 2 tên ma đầu khét tiếng giới võ lâm đặt cho biệt danh là Côn Luân Nhị Bóng vì ham đao Thiên Niên Hàn Thiết, mê nón Vụ Ảo, dây chuyền hoàng kim mà nhiều lần muốn làm hại Tiên Tôn. Các cao nhân 2x của Côn Luân đều căm giận Nhị Bóng mà xin Tiên Tôn trừ đi, Tiên Tôn nghe đến đó chỉ ngẩng mặt lên rơi lệ mà rằng:

"Hỡi ơi, xưa Tử Kiến đã hạ câu : Vốn sinh cùng một gốc. Sao nỡ đốt thiêu nhau. Nay tuy Nhị Póng làm điều tàn độc, ta nỡ nào pk với chúng ư. "Thật là người chí nhân chí từ. (Có sách viết Tiên Tôn còn quá gà so với Nhị Bóng nên hổng vám pk, thật bậy bạ, xuyên tạc).

Tiên Tôn một đời lo gầy dựng đại nghiệp, nhỏ thì muốn rạnh danh bổn phái,lớn thì muốn nhìn ngó Trung Nguyên. Nên việc thê tử vẫn chưa màng. Tuy nhiên chị em nào vì mến mộ Tiên Tôn quá mà muốn làm wen xin vui lòng gọi số 0903xxxxxxxx.

Có lần Tiên Tôn theo Kim chủ Lượng giao tranh với Tống quốc, thế Kim chủ đã nguy bèn vời cho Tiên Tôn làm thượng sứ cầu hòa. Cùng đi theo Tiên Tôn có một kẻ dũng lực sử dụng Đại phong đao tên là BaVuKai người ở Tuyết Sơn. Vốn trước đây Kai là người cùng làng với Tiên Tôn, khi còn trẻ thích được làm Tuyết Sơn phi hồ nên trời nóng cũng hay mặc áo gió. Ai thấy cũng lấy làm lạ vô cùng. Lại nói Tiên Tôn đến Lâm An cùng với Tống Đế nghị hòa, Tiên Tôn miệng lưỡi như Nghi, Tần biện bác khiến Tống Đế kính phục mà ưng thuận.Đế lại mở yến đãi Tiên Tôn trên lầu Thanh Tòa 7 ngày 7 đêm, nhã nhạc vang lừng.Đương khi cao hứng Đế cao ngạo xuất đối :

Nam Bắc Lai Triều Dạ Tể Tể

Ý Đế cho rằng người từ miền nam đến miền bắc đến triều đình trong bụng ai nấy cũng hể hả sảng khoái nhằm ý khoe khoang sự hùng mạnh của thiên triều. Không hiểu sau lưng Tiên Tôn BaVuKai nghĩ thế nào mà đỏ mặt tía tai nhảy ra giữa tiệc quát to lên :

Nong tay dí bẹn đỏ hăm hăm !

Cả tiệc lặng đi, 500 Túc Vệ Binh Thiên vương lăm lăm Phá Thiên Kích sắp tiến lên. Vòng ngoài 1000 Đường gia Thị Vệ giương Bạo Vũ Lê Hoa Nỗ nhằm vào sứ thần chỉ chờ lệnh Tống Đế.Tình thế nguy cấp vô cùng.

Thốt nhiên Tiên Tôn khẽ vuốt râu cười vang lên. Tống Đế cũng cười ầm cả lên mà rằng : Hảo lơ, hảo lơ.

Thì ra Tiên Tôn trong lúc nguy cấp đã phóng tay thảo mấy chữ thư pháp như rồng bay rồi tung lên điện, quần hùng nhìn trong vuông lụa trắng thì thấy mấy chữ :

Đông Tây Chí Biện Đổ Hân Hân

Nghĩa là từ đông sang tây ai mà đến Biện Kinh cũng đều vui vẻ hân hoan cả. Câu đối thật mạnh mẽ không thua Tống Đế thể hiện sức mạnh Đại Kim cũng khuấy nước chọc trời (sau 2 câu này lại lưu lạc trong Truyện cười dân gian Việt Nam). Tiên Tôn đã khéo léo chế lại câu chửi của BaVuKai thành câu đối tuyệt diệu (Đạo Thi Chân Nhân có chép việc này).

Người xứ Nam Việt là Chỉnh sau này có bài thơ chắc là để ám chỉ Tiên Tôn, thấy hay nên mạo muội chép ra:

Lừng lẫy trên đời giá phượng lân
Nghiêng trời lệch đất chí kinh luân
Đẩy đun tấc lưỡi đồ vương bá
Mở khép gang tay khiến quỷ thần
Giúp lệch phò nghiêng yên chín cõi
Vớt chìm dẹp đáy cứu muôn dân
Công danh sự nghiệp đời khôn sánh
Muôn kỷ nghìn chung tưởng cũng gần.

Xưa có câu : Chưa ai đỡ nổi một đường kiếm của Yến Nam Thiên. Chẳng người thiếu nữ nào không động lòng trước nụ cười của Giang Phong Ngọc Lang. Nay xét thấy 2 kẻ đó mỗi kẻ chỉ được một phần của Tiên Tôn mà thành danh thôi. Pèo lắm thay !


First   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   Last