Category : Thơ trữ tình
Phận tơ tằm
Tác giả : Tửu Thi
Thả thuyền...
con nước cuốn trôi
Thả thơ...
gió thỏang...cuộn lời ra khơi
Thả tôi trên nhánh sông đời
Trầy da, tróc vảy...
tình ơi...ơi tình!
Sáng tinh mơ...nhặt bóng hình
Rồi châm điếu thuốc...
đốt mình...khói bay...
Nhả ra...
từng ngụm...cay...cay !
Hít vào... trống vắng...
ngón tay bỗng vàng...
Thương hoa.. tình lỡ dở dang
Ngồi trông chiếc lá... lá vàng rơi... rơi...
Nước trôi... thuyền đã ra khơi!
Ngoảnh đầu đứt ruột... xứ đoài xa xa...
Thương ta... con nhộng mù lòa
Quấn chăn làm kén
chờ qua kiếp tằm