Category : Thơ trữ tình
Lãng đãng
Tác giả : HVN
Ai về ngồi lại quán thơ
Rượu đây, tình đấy - còn chưa cạn lòng
Trời xa biệt cánh chim hồng
Cố nhân ơi biết gửi lòng về đâu?

Xem như lỡ một chuyến tàu
Còn chăng điệu nhớ cung sầu chiều nay
Vắng nhau trăng nước hao gầy
Hồng nhan ơi! Gửi tình này về đâu...