Category : Thơ trữ tình
Bày tỏ
Tác giả : Tửu Thi
Em mãi mãi không thể là quá khứ !!!
Vì trăng mờ đã khuất bóng liễu xanh !
Vì thiên thu đã bức tử lòng anh !
Trong cõi chết, ba thì không ý niệm !!!

Thật may mắn ! hay là điều màu nhiệm ?
Cung Nguyệt đài vẫn sáng tỏ về đêm
Anh nương hồn theo ánh sáng trăng êm,
Tìm em khắp nẻo oan khiên trần thế !

Dẫu ngày mai hồn anh chưa nhập thể,
Cũng cam lòng mượn xác của vần thơ !
Để tình em thôi héo hắt đợi chờ ,
Anh hoá kiếp vào thơ em từ đó ...!
----------------------------------------------

* Tựa bài thơ do chúng tôi đặt.