Category : Thơ trữ tình
Đợi
Tác giả : muoimuoixauxi
Chiều...
Bên kia sông...
Gió lùa khe cửa
Em ngồi lần lựa
Rối tựa bòng bong...
Sao chẳng nói ra lòng...
Nói đi cho xong một lời...
Mình yêu nhau suốt cuộc đời
Anh .. tát bể cạn
Em... vá trời...
Gió...
Mưa...