Category : Thơ trữ tình
Chia đôi cuộc đời
Tác giả : Tú Yên
Giờ thì tôi vẫn là tôi
Chỉ thầm mơ ước...chia đôi cuộc đời
Nửa dành để tặng cho người
Nửa dành để lại...cho tôi tặng mình !!


Chắc mãi sẽ buồn...khi chia hai
Nửa để bên trong...nửa bỏ ngoài
Tiếng cười là tiếng khóc khô không lệ
Hỏi cuộc đời nầy...còn có ai ?!

Chắc mãi sẽ buồn...khi chia hai
Tình yêu như bóng tối đêm dài
Mãi mê dò dẫm đi từng bước
Sao vẫn ngã nhoài như kẻ say ?

Chắc mãi sẽ buồn...khi chia hai
Ngày đi rồi lại đến đêm dài
Thế sao duyên số rồi duyên số
Như bóng chim trời...vút cánh bay ?!

Thôi ! Sẽ chẳng buồn khi chia hai !
Dẫu sao trời cũng đã an bày
Có duyên không nợ là như thế...
Để chẳng bao giờ...tay trong tay !


Có ước mơ nhiều cũng thế thôi
Nên tôi xin lấy lại phần tôi
Cuộc đời xẻ nửa...tình chia nửa
Chẳng thấy ai xin...để nhận lời !