Category : Thơ trữ tình
Quê hương bỏ lại
Tác giả : Tú Yên
Nhớ Người đi mãi không về !
Quê hương bỏ lại ! Bộn bề lòng Ta !
Người đi ! Rồi tháng ngày qua...
Hồng trần lắm nỗi xót xa về Người !

Quê hương ! Còn đó một thời...
Sao ai mù mịt - Biệt khơi bóng hình !
Quê hương ! Một mối ân tình !
Quê hương bỏ lại - và Mình bỏ Ta !!

Nhớ ai ! Cái thuở mặn mà...
Nhớ ai ! Cái thuở Thơ ca bên đời !!