Category : Thơ trữ tình
Giao thừa không anh
Tác giả : Tường Vân
Em đã viết cho anh những lời thơ tình tự
Lúc tíu tít chim câu, mây gắn bó bầu trời
Của đá sỏi dưới lòng sông bao đời hóa ngọc
Những đêm về rực rỡ ánh trăng rơi...

Em đã viết những vần thơ chơi vơi
Đêm không anh, đêm muôn trùng gió bão
Đêm không anh, những vì sao trốn mình mờ ảo
Không chung tay kết dãy Ngân hà

Em lại viết những vần thơ chia xa
Pháo sáng trên cao còn mặc cho xác thân ùa vỡ
Thân nhang cháy tàn nỗi đau, nụ lài hương bạc màu
Cùng em thức tròn đêm thâu.

Em lại viết những vần thơ đau
Cho em, cho anh, cho những bình minh không nắng ấm
Cho những cành mai lỡ mùa phai sắc thắm
Cho nỗi đau muôn đời hóa ngọc trầm sâu...