Category : Thơ trữ tình
Đoản khúc mưa
Tác giả : lanhdiencongtu
Ngày mưa có kẻ làm thơ
mang bao sợi nhớ thẫn thờ thả trôi
gặp nhau giữa chốn chợ đời
cho mưa ướt hết chút vời vợi xa

Mưa qua kể những chuyện và
nghe em khóc lặng dưới tà huy bay
duyên xưa như dưới mưa này
thơ ngây mưa khóc rất đầy mắt em

Ngày mưa buông tóc rũ mềm
thướt tha áo mỏng trước thềm thanh tân
em về giục những bâng khuâng
mơ màng anh thả chút tần ngần rơi

Mưa qua rót những xa vời
em qua rớt lại bên đời cành thơ
mùa ngâu khép những hững hờ
vần thơ anh viết lững lờ mùa ngâu

Mưa chi tội những âu sầu
từ ban sơ vội ướt đầu thanh tân
đầu mùa mưa nhớ bâng khuâng
nên từng hạt nhỏ rụng ngần ấy thôi

Mưa ơi trút những bồi hồi
cho ta bớt tội giữa đời tha hương
mưa xưa ướt nửa chặng đường
nay mưa ướt mộng miên trường mưa ơi