Category : Thơ trữ tình
Vắng bạn
Tác giả : 1t2u3a4n
Cứ mỗi lần đông đến
Cành lại khô mấy lần
Em nhìn hoa trong nhựa
Hỏi hoa tươi mấy phần?

Rét vẫn còn ở lại
Mây xám trôi thưa dần
Em áo khăn mềm mại
Hỏi bao giờ thì xuân?

Hoa nở,hoa không nở?
Rét đi, rét không đi?
Người biết, ta nào biết
Hoa, rét biết mà chi?

Đào hàng năm cứ nở
Rét gặp mùa lại sang
Ta là mây là gió
Bao giờ thôi đi hoang?