Category : Thơ trữ tình
Thơ cho Ngoại
Tác giả : Linfie
Con làm thơ cũng nhiều rồi về bao nhiêu chuyện tình, đời, thế nhân... Nhưng chưa có được một lần viết cho Ngoại, dẫu con hằng kính yêu Dù cho tuổi đã về chiều Thương con, Ngoại vẫn dắt dìu bước non Dạy con cuộc sống vuông, tròn, Dạy con không nản chân bon giữa đời... Tháng năm đè nặng lưng người Giúp con, nuôi cháu, chẳng ngơi tay già... Ngoại từng nói với con là : "Ngoại vui với cháu con mà vui chung"... Năm xưa con bước lên đường Ngoại ra tiễn cháu, ai lường được đâu... Bây giờ mắt đỏ con đau, Vẫn chưa nói kịp một câu ân tình...