Category : Thơ trữ tình
Đâu phải là mơ
Tác giả : Ellysa
Em tìm trong màu nắng
Một chút buồn phôi pha
Níu vội mảng nhạt nhoà
Mơ màng nghe mưa hát

Em nhặt nhạnh chua chát
Ép vội vào vần thơ
Nhưng rồi lại thẫn thờ
Vụng về thơ đang khóc.

Em đi tìm cái Ngốc
Của chính mình năm xưa
Chưa biết đến dối lừa
Không biết gì gian dối.

Em ngó quanh trên lối
Ngã rẽ nào -đúng-sai ?
Cứ mải miết đi hoài
Con đường mòn kí ức.

Ngỡ đang mơ...
Giật mình thức
...Quặn đau trong ngực
Vì đâu phải là mơ !