Category : Thơ trữ tình
Đông về
Tác giả : Linfie
Đông về trên phố rồi em
Nơi phương trời ấy còn mềm mắt môi ?
Đông về trên phố đông người
Em còn áo mỏng lặng cười heo may ?
Đông về tay có nhớ tay ?
Ngón rời cô lẻ quắt quay nỗi niềm
Đông về có mất có tìm...
Có thêm có bớt trong tim chút nào ?
Đông về giữa tối đầy sao...
Ta nhìn em biết khi nào có nhau...