Category : Thơ trữ tình
Bà nội
Tác giả : Hàn Nhược Sương
Bà nội tìm về sân đình cổ
Gốc đa - giếng nước - gương soi xưa
Thấp thoáng nụ cười ai quen lạ
Khuôn trăng ngày ấy sáng sân chèo.

Ông nội ra đi chẳng trở về
Trước ngày độc lập rộn làng quê
Nhận tin từ chiến khu gửi lại
Trăng lặn, gương mờ, suối lệ khô...

Bà nội tìm về nơi hò hẹn
Sen hồng cuối vụ giấu mùi hương
Vi vu sáo diều chiều lộng gió
Má hồng, môi thắm, yếm hoa hiên

Xuân xưa ngưng lại bên thềm vắng
Hạ cũ trở về lối sỏi quen
Bà nội tìm về sân đình cổ
Gặp tuổi đời rơi cuối trời quên...

- 07.09.08 -