Category : Thơ trữ tình
Nhớ nhung I
Tác giả : HVN
Đã mấy hôm rồi em chẳng lên
Vườn xưa đâu bóng dáng em hiền
Anh đi tìm lại dòng thơ cũ
Để rồi nhung nhớ nhớ nhung thêm.

Không hẹn mà sao hoài ngóng đợi?
Chưa tỏ niềm riêng sao buồn mơ?
Ai để hương hoa về lối nhỏ?
Ai bắt lòng ai cứ đợi chờ?

Đây những ngôn từ em thả trôi
Anh đến sông Tương vớt lại rồi
Nếu có tình cờ qua bến mộng
Em nhớ đem theo một tiếng cười.