Category : Thơ trữ tình
Màu thời gian ?!
Tác giả : Tú Yên
Tặng thuyquan

Âm thầm giờ - khắc giao thoa
Màu thời gian cứ phôi pha qua đời !
Tuổi xuân - vừa đó - xa rời...
Tóc xanh điểm bạc, lòng bồi hồi đau !

Cuộc đời cứ mãi trôi mau...
Vì sao nên nổi - Thơ đau thế nầy ?!
Ngày qua - rồi lại qua ngày...
Giũ buồn gác trọ - heo may bên thềm !

Màu thời gian - Là bóng đêm...
Là bình minh...
Là ánh đèn...
...Hoàng hôn !

Thơ Tôi là cả tâm hồn
Sao ai lại nở vùi chôn hoang mồ ?!
Thương Người ! Lữ khách khóc Thơ...
Nhớ ai ? Lữ khách bơ thờ bên song ?!

Thơ ơi ! Tôi mãi chờ mong...
Xuân sang - Hạ đến...
Thu...
Đông...
Ơi ! Buồn !!