Category : Thơ trữ tình
Người đi
Tác giả : Tú Yên
Người đi trôi giạt phương trời
Ta ngồi ôm giữ nửa đời quạnh hiu
Liêu xiêu soi bóng nắng chiều...
Mây bay gió thoảng bao điều trần gian

Ngày xưa giờ đã ngút ngàn
Ta trông theo vạt nắng vàng mênh mông
Bóng ai biền biệt hư không
Mõi mòn mắt đợi, chờ mong tháng ngày

Người đi ! Đi mãi...miệt mài
Còn chăng một bóng hình ai bên trời ?
Trăng treo lơ lững giữa vời...
Hồn ta như thể theo người xa xôi

Người đi biền biệt...mù khơi
Ta về giá lạnh nửa đời rêu phong !