Category : Thơ trữ tình
Say
Tác giả : thaituphingua
"Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu" Say say say là say say say Say qua tháng tháng lại ngày ngày Say trong mưa lũ rồi nắng hạn Say cùng mật ngọt với đắng cay. Say say say ta đã say rồi Say hoa say nguyệt say sương rơi Say ân say ái tình ảo mộng Say rượu say men lẫn say đời Say say say ta vẫn chưa say Vẫn cùng Hằng múa điệu cuồng quay Trăng trần truồng tắm bên bờ suối Thỏa sức vui đùa với gió mây. Say say say là say say say Thế nào là tỉnh thế nào say? Say trong tuyệt vọng say lại tỉnh Tỉnh trong hảo mộng tỉnh rồi say.