Category : Thơ trữ tình
Bóng lên cung Hằng
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Ngày xưa nàng ở cung Hằng,
Ta ôm bong bóng dùng dằng bay lên,
Từ Thức cưới được vợ tiên,
Nên ta cũng muốn cầu duyên Nguyệt thần.

Đường đi chấp chới vạn phần,
Tà phong lấm gót, phù vân vướng mày,
Xa xăm cuối nẻo đường mây,
Một đàn áo lụa nhẹ bay lưng trời.

Mơ trong tiếng sáo chơi vơi,
Cung tơ dìu bước chân người huân hoan,
Tương Như say khúc cầu hoàng,
Văn Quân e lệ phượng loan giao hòa.

Ngờ đâu cách trở Ngân Hà,
Người tiên kẻ tục chia xa Ô Kiều,
Mưa sa tháng bảy thật nhiều,
Khóc người vô vọng, mấy điều chưa phân.

Ta ôm bong bóng về trần
Kể từ thuở ấy không cần nắng mai,
Đêm lên ngửa mặt nhìn trời,
Tiếc thương cây quế một đời xót xa.