Category : Thơ trữ tình
Với em
Tác giả : 1t2u3a4n
Quen em tự bao giờ?
Sao tôi chẳng đón đưa?
Cô đơn em trên lối
Đi về cùng mùa xưa

Em thiếu bàn tay nắm
Tôi chỉ trái tim côi
Nguội rồi dòng máu nóng
Tình yêu tuổi đôi mươi
(Tình yêu tôi ngày trước
Không em! Chỉ có người!)

Đêm nay hay đêm ấy
Tình rẽ lối đi rồi
Tôi ôm em ngồi khóc
Nước mắt không chảy xuôi

Bàn tay em ngày ấy
Năm ngón vẫn thuôn dài
Tay tôi giờ giá lạnh
Đâu dám cầm tay ai

Thôi thì thôi một chút
Cho tôi mơ một lần
Em thương tình nghĩa cũ
Đưa tôi nốt đường trần!