Category : Thơ trữ tình
Lỗi nhịp
Tác giả : Uyên Uyên
Ơ hờ ...

gió lạc chân mây
Giơ tay
víu nắng vàng say......
cuối ngày

Tơ trời...
mấy sợi
lắt lây
Buồn ơi quá đổi , buồn ngây ngất
...chiều !

Cồn Dâu ,bãi vắng đìu hiu

Thuyền nan đậu bến ....
Liêu xiêu cuối bờ

Gom buồn viết một vần thơ
Ngày xanh khuất lấp , tuổi thơ nhạt màu

Cuộc đời ....

lỗi nhịp vì đâu ?
Đàu cho ta nấm mộ sâu trong lòng

Nơi mơ ước hóa hư
không
Thời gian rũ xác
tơ lòng
rối ren

Đền đài đổ nát hoang tàn
Gió lùa qua cửa ...
đã tan mộng vàng !