Category : Thơ trữ tình
Mong manh
Tác giả : Tú Yên
Mong manh...như gió thoảng bên sông
Cho lá tương tư sợi nắng hồng
Cho bóng hoàng hôn trôi lặng lẻ
Cho tình thơ dấu kín trong lòng !

Mong manh...như gió giữa hư không
Bay đến nơi nao...chẳng chổ dừng ?
Cứ đi...đi mãi vào vô định
Như mùa đông nhớ cánh én vào xuân !

Mong manh...như gió vẫn vơ bay
Ai người ? Ai gởi ? Gởi cho ai ?!
Một chút yêu thương...một chút nhớ
Một chút trông mong...giữa tháng ngày !

Ừ đấy ! Là chút tình thơ đấy !
Nhưng cũng chỉ là trong ước mơ
Ừ đấy ! Là chút tình thơ đấy !
Cũng chỉ là...Thơ với Thẩn Thờ !!

Gửi người một chút yêu thương
Gửi người một chút vấn vương lặng thầm
Mơ chi duyên nợ trăm năm !
Làm gì có được một lần bên nhau !

Mong manh...như hạt mưa rào !
Mong manh...như gió bay vào xa xăm !!