Category : Thơ trữ tình
Đã rất lâu rồi
Tác giả : muoimuoixauxi
Đã rất lâu rồi ta không viết
Lạc lõng cõi lòng... thơ hoang liêu
Từ độ xa người, mùa thu chết
Vùi chôn tình ấy vào một chiều

Đã rất lâu rồi ta chẳng muốn
Mơ màng vẽ những cánh thơ rơi
Sợ lắm thơ đau, lời trách nhuộm
Để nhớ để thương lòng trông vời

Đã lâu, rất lâu rồi anh ạ
Thu đi, thu đến nối trải mùa
Mà bóng thời gian làm phai xóa
Chiếc lá tình yêu kỷ niệm xưa

Đã rất lâu rồi... như có lẽ
Vắng người qua lại con đường thơ
Và ta mỗi ngày càng quạnh quẽ
Ngược xuôi trên nẻo ấy vật vờ

Đã rất lâu rồi ta vẫn đợi
Vời xa dĩ vãng một bóng hình
Lãng đãng giữa trời... khàn tiếng gọi
Ngàn tiếng bão giông... chỉ có mình...

Đã rất lâu rồi, đêm dài lắm
Trái tim lạc lõng đứng bên đời
Sao ta cứ lao vào bể thẳm
Mà biết bao giờ con nước vơi !