Category : Thơ trữ tình
Đoạn sầu
Tác giả : JakenLem
Mang
Câu lục bát
Bẻ đôi
Ngày vui đâu mãi
Phai phôi lẽ thường
Còn-không?
Cái tiếng yêu thương
Thoáng trong nỗi nhớ
Mà dường như
Xa
Ngày đi
Môi mắt vỡ oà
Ngày về
Môi mắt nhạt nhoà
Như câm
Dòng đời trôi
Dẫu lặng thầm
Xô nhau
Lệch cả luân trầm thế nhân
Người say
Say được mấy phần?
Tôi say
Say hết muôn phần
Ngọt-Cay
Chén sầu đổ mãi vẫn đầy
Chén cay rót mãi chưa đầy
Người ơi.