Category : Thơ trữ tình
Mưa từ tiền kiếp mưa qua..
Tác giả : nvbn
altcó những chiều mưa bay bay..
giăng giăng sợi mỏng nhịp gầy
vỡ toang


vẫn ta thiền nỗi ngổn ngang
vẫn ta về giữa cũ càng nhớ quên

vẫn cơn mưa gõ điệu bền..
(như người dzưng đó an nhiên vậy mà!)

mà nghe mấy chục ngàn xa..
mưa từ tiền kiếp mưa qua tháng ngày..

March 16, 2011