Category : Thơ trữ tình
Nguyệt
Tác giả : Ellysa
Uất nỗi vì trăng phải bạc đầu
Ai đem tình ái vứt biển sâu?
Ai đi nối lại dây hồng ấy?
Ai vì Nguyệt nữ nhỏ giọt châu?

Chưa tới tuần trăng Nguyệt đã tròn
Chi mà phung phí cái tuổi son?
Sao đành tươi mãi cho người ngắm?
Quảng Hàn một cõi vẫn đơn non !