Category : Thơ trữ tình
Anh đi rồi
Tác giả : muoimuoixauxi
Anh đi rồi mình em ôm thương nhớ
Phố cũng buồn , trời cũng trở mưa bay
Không gần nhau để xiết chặt bàn tay
Mắt kề mắt, đôi hình hài kết lại...

Anh đi rồi em làm thơ cho ai
Viết thật nhiều vẫn không anh trống trải
Anh đi rồi xa đời em xa mãi
Thơ và em vùi dấu lệ buồn tênh...

Anh đi rồi sóng biển cứ lênh đênh
Chiều cũng tàn con nắng chiều thưa thớt
Có nhiều khi em thấy lòng bất chợt ..
Sóng ở trong lòng khua từng đợt đầy vơi...

Anh đi rồi... hồn em chết tả tơi
Vùi huyệt lạnh vào miền thương yêu lỡ
Cho ngàn sau sắc héo vàng rụng vỡ
Lạc hồn thu ngơ ngác đọng trời sương...

Anh đi rồi... em ngồi đốt trầm hương
Khói nhang ngút vương vương làn lụa trắng
Hãy xua tan hết đi... ưu phiền chát đắng
Trên mi em, vết tích còn ghi hằn...

Anh đi rồi em cay nghiệt ăn năn...
Trói tim mình vào đớn đau rũ rục
Tạ tình nhau... hãi hùng cơn tù ngục
Thôi trả anh về... bình yên nơi đó
Em khàn lời rồi... quay quắt... chia xa...