Category : Thơ trữ tình
Buồn riêng
Tác giả : Tường Vân
Mùa thu vừa mới qua
Ta cùng nhau đếm lá
Mà đông sang buốt giá
Vội chia nửa con đường

Mưa ướt lời yêu thương
Sương nặng oằn lá cỏ
Em về - con phố nhỏ
Con phố anh - nghẹn ngào

Xuân. Hoa lá xôn xao
Em - thuyền vào bến đỗ
Anh - bến giờ dư chỗ
Lạc lõng 1 câu chào...

Mùa hạ chẳng qua mau
Phượng hoài rơi rớt nhớ
Tình yên đầu lầm lỡ
Bốn mùa buồn riêng anh...
----------------------------------

* Tựa đề bài thơ do chúng tôi đặt.