Category : Thơ trữ tình
Em và Ta
Tác giả : Linfie
Ta không còn là cậu bé ngày xưa
Thuở chỉ biết học và đùa cùng chúng bạn
Tim dẫu nhỏ, đã hằn dăm nứt rạn
Những hợp tan, chuyện tình cảm muôn đời...

Em không còn là cô nhỏ lạ người...
Lúc gặp nhau, chẳng nói cười dễ dãi...
Năm tháng hẳn cũng làm người từng trải
Dẫu tóc đuôi gà vẫn còn mãi lắc lư...

Gặp lại nhau, rồi phải sớm giã từ
Không cơ hội để hiểu nhiều hơn nữa
Cảm xúc thoáng như làm dăm tia lửa
Chẳng thể soi sáng được cửa tâm hồn...

Thôi lại hẹn nhau, ngày tháng vẫn còn
Trái đất nhỏ, và tim tròn hy vọng...
Hẳn có lúc nếu quả là duyên phận
Tay xòe ra, mong còn nắm được nhau...