Category : Thơ trữ tình
Hỏi Chúa !
Tác giả : thangdiennhat
Ta là kẻ muôn đời ngoại đạo
Em chiên ngoan giữa chốn tục huyền
Vẫn cứ biết nên duyên là khốn khó
Nhưng hai lòng vẫn cứ bâng khuâng
Vẫn trao nhau lời nồng ấm ân cần
Vẫn lặng lẽ trong vòng tay ấm áp
Ôi Thiên chúa hãy cho tôi lời đáp
Sao ông xưng ông là kẻ cứu đời
Đời khốn đốn sao ông không đổi lại
Không ban cho tất cả yêu thương
Hay ông sợ thiên thần mất việc
Và bản thân thất nghiệp cứu đời
Phải bơ vơ lưu lạc giữa muôn nơi
Không còn được ngồi trên ngôi kẻ cả
Và phải đem cuộc đời ra mặc cả
Với thế nhân đang tràn ngập yêu thương
Để được sống như một người thường
Giữa thế giới muôn đời hạnh phúc.