Category : Thơ trữ tình
Một sáng Chủ Nhật
Tác giả : muoimuoixauxi
Có phải xa nhau là duyên số
Nỗi sầu đọng lại ở khoé môi
Sáng nay Chủ Nhật trời xanh nắng
Lại phủ hồn em những rã rời !

Anh ạ chúng mình không duyên số
Thì xem tình đó chút muộn, cằn...
Đừng ôm lưu luyến, đừng thương nhớ
Vui lòng anh ạ!... cách chia ngăn.

Chủ Nhật hôm nay vàng nắng lụa
Thơ buồn em viết thả gió mây
Viết tình hai đứa tàn sắc úa
Rồi xóa tên ta khỏi vũng lầy.

Sáng nay Chủ nhật buồn rưng rức
Nhớ lắm ngày xưa... một khoảng trời
Chợt vết thương đau làm nhói ngực
Vỡ nát trong em giọt sầu rơi.

Sáng nay chủ nhật vu vơ viết
Hai chữ cố nhân nhạt nửa vời ,
Hai chữ yêu anh trong khắc khoải
Lòng nghe chùng lại... cố nhân ơi !