Category : Thơ trữ tình
Cựu mộng như yên
Tác giả : Thiếu Văn
Điên cuồng liễu nhứ tùy phong khứ
Khinh bạc đào hoa trục thủy lưu

Cùng Em
cạn một ly này
Trăm năm
chắc chỉ một ngày hữu duyên...?
Ta là quỷ,
Em là tiên!
Hai miền thế tục lụy phiền nhân gian...
Ta về lại cõi hoang mang
Quên bài thơ cổ,
chẳng màng thế nhân
Đâu là thực?
Đâu là chân?
Đâu là hư ảo hồng trần thê lương?
Áo này ngực đẫm hơi sương
Tim này đã phảng nỗi buồn không tên
Em - thành người cũ không quen
Lời yêu để lại bên miền hư hao
Thôi đành...
khép cửa chiêm bao
Giấc xưa mộng cũ...
để vào hư vô
Theo cơn sóng,
chẳng bến bờ
Như dòng nước mãi bơ vơ chân trời
Điên cuồng gió hững hờ trôi
Đào hoa khinh bạc mặc đời lênh đênh
Đời này thoáng chốc phù vân
Nụ ly biệt cũng phai dần dư hương
Mưa xưa
Lối cũ
Đêm trường
Mùa thu bạc phận
Em dường như xa...
Tình sầu oan nghiệt mình ta
Lệ đan sa lệ
ta thà không hay
Xa nhau đến tận mai này
Cạn đi Em!
chén rượu cay cuộc đời...

Có say chết cũng song đôi...

06:31am -280209-