Category : Thơ trữ tình
Thiên Vân
Tác giả : Rikimaru Kenji
Tặng ThiếuVăn

Anh về viễn xứ phong sương
Viết điệu thơ thắm vô thường nhân gian
Viết say ..
tình kiếp phũ phàng
Viết cho cô mộng miên man tan mềm

Đông tàn rũ lệ thâu đêm
Tình chung son sắc nghiêng thềm rêu phong
Cuồng thi ..
vương mảnh trinh lòng
Anh mang xúc cảm thả trong thiên sầu ..
...
Nghìn thu xin hãy trôi mau
Để anh vui khúc nhiệm màu nhân duyên

- 28/1/07 -